Odnalezienie polisy

I. Dane polisy

II. Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Ubezpieczeniowo-Finansowe Sukurs Małgorzata Stawińska, które będą przetwarzane do celów ubezpieczeniowych, statutowych oraz marketingowych. Jednocześnie informujemy, że służy Panu/i prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych niż wymienione powyżej lub w celach prawnie usprawiedliwionych, wymaga uzyskania Pana/i uprzedniej zgody.