Szanowni Państwo!

Z przyjemnością przedstawiam Państwu Centrum Ubezpieczeniowo-Finansowe SUKURS z siedzibą w Poznaniu. Jesteśmy agencją ubezpieczeniową działającą na rynku od 1997 roku Każdy rok działalności to ciągłe doskonalenie wiedzy, zdobywanie doświadczenia i podwyższanie standardów obsługi naszych klientów .W dalszej części niniejszego opracowania przedstawiam krótką prezentację Agencji wraz z ramową ofertą oraz opisem metod naszego działania.

Zapraszamy do współpracy z nami. Polecając usługi naszej firmy pozostajemy z wyrazami szacunku.
Małgorzata Stawińska Dyrektor

AKTUALNOŚCI

Czy zasady bezpieczeństwa są przestrzegane?

Czy zasady bezpieczeństwa są przestrzegane?

admin
Pewnego dnia przechodząc przez osiedle w kierunku naszego biura, zauważyłem takie zdarzenie. Pytanie czy są przestrzegane zasady bezpieczeństwa jest śmieszne, oczywiście, że nie są przestrzegane. Nasuwa się jednak inne pytanie, czy Zarząd firmy, Risk manager (o ile jest w firmie) bądź Broker reprezentujący przedsiębiorstwo mają świadomość w jaki sposób są wykonywane usługi? Gdzie naprawdę kryje się ryzyko w działalności przedsiębiorstwa? Skorzystaj z naszych usług, jeśli jesteś zainteresow…
Czytaj dalej >>
5 lat agoCzy zasady bezpieczeństwa są przestrzegane?
KIM JEST BROKER?

KIM JEST BROKER?

admin
Broker ubezpieczeniowy nazwany jest czasem w praktyce „adwokatem ubezpieczeniowym”. Prowadzi swoją działalność w oparciu o ustawę z 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1154 z późn. zm.; zwanej dalej: u.pośr.ub.) oraz aktów wykonawczych do niej jako niezależny pośrednik ubezpieczeniowy. Brokerem ubezpieczeniowym, w myśl art. 20 u.pośr.ub., jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru (aktualnie - Komisja Nadzoru Finansowego, a we wcześniejszych okresach: Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy…
Czytaj dalej >>
5 lat agoKIM JEST BROKER?
Z jakimi zagrożeniami spotkam się prowadząc firmę?

Z jakimi zagrożeniami spotkam się prowadząc firmę?

admin
W ostatnich latach obserwując programy informacyjne w tv, intrenecie czy też czytając gazety, możemy zaobserwować bardzo dużą ilość informacji o różnego rodzaju katastrofach. Czy to kreacja mediów, czy rzeczywistość? Na jednym ze szkoleń zapoznaliśmy się z ciekawym wykresem, który możecie zobaczyć poniżej. Na osi x podane są lata, a na osi y ilości zdarzeń. Nawet pobieżna analiza wskazuje na duży wzrost naturalnych zagrożeń. Media jak w zwierciadle powiększają obraz, ale sam obraz jest praw…
Czytaj dalej >>
5 lat agoZ jakimi zagrożeniami spotkam się prowadząc firmę?
The Web's best
WordPress slider

OFERTA

Centrum Ubezpieczeniowo-Finansowe SUKURS, będąc multiagencją ubezpieczeniową, oferuje swoim Klientom pełną obsługę ubezpieczeniową. Prowadzona jest ona w oparciu o umowy agencyjne z wieloma firmami ubezpieczeniowymi. W zakres naszych czynności wchodzi szereg czynności mających na celu przeprowadzenie analizy ryzyk ubezpieczeniowych, przygotowanie programu ubezpieczeniowego i w konsekwencji zawarcie umów ubezpieczenia na najlepszych warunkach jakie dostępne są na naszym rynku.

CZYTAJ DALEJ >>